[ ] Att. — stoich. 57? — post 434/3 a.
1 ἔδοχσεν τε͂ι βο[λε͂ι καὶ το͂]ι δέ[μοι· — — — ἐπρυτάνευε, — — — ἐγραμμ]-
άτευε, Αἰνέας [ἐπεστάτ]ε, Ἐλπία̣[ς εἶπε· ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ τοῖν]
Ἀνάκοιν, ℎόσ[οι το͂ν να]υ̣κλέρον ἒ το͂ν̣ [ἐμπόρον ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
δέμο, ℎοποσ[․․․7․․․]ιον ναυκλερος #⁷[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
5 Ἀθένεσ[ι ․․․․9․․․․]ον αὐτοι το σεμε[․․․․․12․․․․․ τοῖς ℎιεροποιοῖς ἒ]
ὀφελόντο[ν ․․6․․․ δ]ραχμὰς ℎέκαστος [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ℎοι δὲ ℎ]-
ιεροποιο[ὶ ἀπολαμβα]νόντον τὸ ἐπιβατ[ικὸν καὶ ἀπαριθμεσάσθον τὸ το͂ δ]-
έμο καὶ το[ῖν Ἀνάκοιν χ]ορὶς καὶ ℎόστις [ἂν ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
ος ἐγγυετ[ὰ]ς κα[ὶ τὸ πλε͂θ]ος το͂ ἀργυρίο [χσύμπαντος ․․․7․․․ ἀναγράφσαν]-
10 τες ἐμ π[ιν]α̣κίοι μ̣[ετὰ τὲν] ἑορτὲν κατα[θέντον ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․․]μίο [σκ]οπε͂ν το͂ι β[ολομένο]ι κατὰ τὸ [․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
[․․6․․․]ο̣ν τὸ τοῖν Ἀνά[κοιν ․․]τ̣αμμε̣ι̣[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
[․․․ κα]ὶ̣ το͂ ℎιερέος ἐπισ[․․․․․․15․․․․․․․ ℎοι δὲ ℎιεροποιοὶ τοῖς ταμί]-
[αις τ]ο͂ν ἄλλον θεο͂ν παραδιδ[όντον κατὰ τὸν νόμον ℎὸς κεῖται περὶ το͂ν χρ]-
15 [εμάτον] τούτον. ℎόστις δ’ ἂν λα[μβάνει τι ἀπὸ το͂ ἐπιβατικο͂ ἒ το͂ν χρεμάτον]
[το͂ν τοῖν] Ἀνάκοι[ν] ἒ πρότερον ἒ [τὸ λοιπὸν λέφσεται ․․․․․․․17․․․․․․․․]
[καὶ ἀναγρ]αφόντον αὐτὸν ℎοι ℎι[εροποιοὶ ἐν ․․6․․․ ℎος εἰλεφότα τὰ χρέ]-
[ματα τὰ τοῖν Ἀ]νάκοιν ἒ εὐθυνόσ[θον] μ[υρίαις δραχμαῖς ℎέκαστος· ℎοι δὲ ε]-
[ὔθυνοι καὶ ℎο]ι πάρℎεδροι κατ[αγι]γνο[σκόντον ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
20 [․․․․․12․․․․․]ς̣ τὸ ἐπιβατικὸ[ν ℎ]υ̣πὸ α[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․14․․․․․․] ἐς τὸ δικαστ[έρ]ιον τ[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․]νοσιν ℎα[ι δ]ίκαι τ[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․11․․․․․ δικα]σ̣τ̣έ̣ριον ℎ̣[ό]τ̣αν δέο[νται ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․] τὸς πρά[κτ]ορας το[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
25 [․․․․․․․17․․․․․․․․] π̣εντ̣[εκ]οστὲν το[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]α̣ το͂ν πλεόν[τον ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]ι κατὰ ταῦτ[α ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ πε]ντεκοστε͂ς τ̣[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․] αὐτον [․․]α̣φ[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
30 [․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․] ΕΛ̣Α — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us