[ ] Att. — Ath.: H.Stauromenou — stoich. — 460? a. — IG I² 929
I/III.1 Ἐρεχθεΐδος
ℎ̣οίδε ⋮ ἐν το͂ι ⋮ πολέμοι ⋮ ἀπέθανον ⋮ ἐν Κύπροι ⋮ ἐν Αἰγ[ύ]-
π̣τοι ⋮ ἐν Φοινίκει ⋮ ἐν Ἁλιεῦσιν ⋮ ἐν Αἰγίνει ⋮ Μεγαρο[ῖ]
το͂ αὐτο͂ ἐνιαυτο͂·
I.5 σ̣τ[ρα]τεγο͂ν
Φ[․․․․]ΧΟΣ
Π[αντ]αλέον
Πολύστρατος
[Δρ]ακοντίδες
10 [․․]μόστ[ρ]ατος
[․․]μέας
[․․]κλείδες
[․․]κράτες
[Χα]ιρέδεμος
15 [Κ]τ̣εσίας
[․․]έσανδρος
[Λ]υ̣κόφρον
[Ἀ]πολλόδ̣ορος
Ἀριστοτέλες
20 Π̣ροτίας
Δράκαλος
Μεχανίον
Φ̣ιλιστίδες
Τ̣ιμογένες
25 Χαρίσανδρος
[Μ]ενεκλε͂ς
[Μ]ελάνοπος
Κ̣λεόνβροτος
Ἀ̣ριστοκλείδες
30 Θοκυδίδες
Εὐθύδεμος
[Κ]αλλικράτες
Ἀφσέφες
[Ἀ]ριστείδες
35 [Φ]ιλόδεμος
[Κ]εφισόδοτος
[Σ]όφιλος
[Ἀ]ντιμένες
[Ἐ]παίνετος
40 Ἐργαῖος
Διογένες
Φρῦνος
[Κ]τεσιάδες
[Κ]όροιβος
45 [Κ]ράτυλλος
[Σ]υνφέρμιος
Ν̣ικίας
Λυσικλείδες
Φρούραρχος
50 Χαρ̣ί̣σ̣ανδρος
[λυμ]π̣ιάρατος
Σ[․․․․]ος
Μν[εσ]ί̣φιλος
Σοσίας
55 Ἀρχῖνος
Λυκῖνος
Καλλίας
Μνεσιγένες
Σίκον
60 Ἀμφικέδες
Χσένυλλος
61a vacat 0.037
vv. 62-70 aliis manibus additi:
62 στρατεγὸς ⋮
ℎιπποδάμας
Εὐθύμαχος ∶
65 Εὔμελος ∶
Ἀνδροσθένες
τοχσόται ⋮ Φρῦνος
Ταῦρος
Θεόδορος
70 Ἀλεχσίμαχος
II.71 Φάνυλλος
Χ[․․]νιος
Ε[ὐ]γ̣είτον
Ἄλκ̣ιππος
75 Λυσ̣ικλε͂ς
Κέ[λ]ευσος
Εὐ[θ]ύδεμος
Δίκαιος
Φιλῖ̣νος
80 Καλλικλε͂ς
Ναυσικλε͂ς
Τ̣ιμεσίθεος
[Μ]ν̣εσιγένες
Π[ο]λυκλε͂ς
85 Ἀλ[ε]χσίας
Ἀμύδριππος
Ἀπολλόδορος
Γοργίας
Νό̣θαρχος
90 Παρμον[ί]δες
Βάκον
Πίθον
Λυσίας
Σόστρατος
95 Φιλῖνος
Φίλαιθος
Φιλέταιρος
Σοτέλες
Λυσίας
100 Ἀριστογένες
Φιλῖνος
Διότιμος
Καλλονίδες
Καλλίχσενος
105 Δεινίας
Σμίκυθος
Τιμόδεμος
Λῦσις
Ἀκεσίας
110 Ἐπιχάρες
ℎιερόνυμος
Ἀναχσίλας
Χαιρίας
ℎερακλείδες
115 Ἀγασικλε͂ς
Ἄλκας
Κεφισόδοτος
Καλλικλε͂ς
Κεφισόδορος
120 Νομένιος
Χσενόφιλος
ℎυπέρβιος
ℎάγνον
Πολύχσενος
125 Ἐρχσιμένες
Νίκον
126a   vacat
127 ἐν Αἰγύπτοι·
Τελένικος
μάντις.
130
III.130 Ἄκρυπτος
Τιμοκράτε[ς]
Ἀρχέλας
Εὐθυκράτες
Πατροκλείδε[ς]
135 Ἀλκμεονίδες
Γλαύκον
Δεμόνικος
Ἀναχσίδορος
Γλαύκον
140 Προκλε͂ς
Ἀντιφο͂ν
Ἀναχσίλα[ς]
Ἀρχέπολι[ς]
Καλλέας
145 Θαλίαρχο[ς]
Φιλόνιχο[ς]
Εὐκλείδε[ς]
Διόδορος
Νίκαρχος
150 Ἐπιτέλες
Κύβον
Χ[α]ιρίας
Δεμέτριο[ς]
Ἀρκεσίλας
155 Εὔθοινος
Δεμέτριος
Γόργον
Στρά[το]ν
Ἀρισ[τ]οφάνες
160 Γλα[ύ]κ̣ον
Φυσ[ον]ίδες
ℎαγ[ν]όδεμος
Διο[κ]λε͂ς
Φανόστρατο[ς]
165 Εὐμένιος
Θε[ό]δορος
[Εὐρ]ύλεος
[Κέ]ρδον
[Ἐπ]ιχάρες
170 Ε[ὔ]δοχσος
Π[ο]λύζελος
Γ[λ]αυκίας
Ἐριγένες
Ἀντιχάρες
175 Φιλιστίδε[ς]
Ἀμφικλείδ[ες]
Φροῦρος
Τίτον
Εὔβιος
180 Καλλίβι̣[ος]
Σμῖκρο[ς]
Νεαῖος
Ἐργοτέ[λες]
Φοκίον
185 Ἄραιθ[ος]
  vacat
Search Help
Contact Us