[ ] Att. — s. I a./s. I p.
1 [Παυ]σανίας
[φ]ρ[ο]δεισίου
Μ<ι>λήσιος.
Search Help