[ ] Att. — ante med. s. IV a.
1 Ἀντίβιος Ἰσχυρίου Φρεάρριος.
Γλύκη Αἰσχίνο Ἐρχιέως.
Παύσιλλα Ἀντιβίο Φρεαρρίο.
Ἀντίμαχος Ἀντιβίο Φρεάρριος.
4a duae rosae
5 Θεόδωρος Ἀντιμάχο Φρεάρριος.
5a spatium
6 Φιλουμενὴ
Βατράχου
ἐκ Κολωνοῦ.
Search Help