Regions : Attica (IG I-III)

IG II² 1477    Previous Inscription IG II² 1476    IG II² 1478 Next Inscription

Att. — 317/6 aut 313/2
See also: SEG 38:143[1]SEG 38:143[2]SEG 38:143[3] 

․․[ΔΙΟΣ]ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ․․․․

      ․․․ΥΣΑΤΤΙΚΟΥ․․․․

     ․․․ΑΚΑΡΝΙΟΥ ․․․․

․․Κ․․ΔΗΜΩΙΧΑΙΡΕΑΔΗΣ

5

․․․ΡΟΞΕΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤ․․․․․․

․․․ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΡΙΣΤΟΝΟΣ․․

․․ΕΙΔΕΤΟΜΟΣΤΑ․․

․․․ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΑΝΤΑ

․․ΕΥΜΟΛΠΗΔΟΝ․․․․

10

[ΝΟ]ΜΙΣΜΑΤΗΣΑΘΗΝ․․․․

․․․ΓΙ․ΟΝΝΕΔΩΝΕΚ․․

․․․ΤΟΒΑΘΡΟΝΤ․․․

․․․ΙΚΑΣΑΙΙ․ΣΗ․․․․

․ΚΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΧΡΥΣ[ΟΣ]

15

Ι Σ  ΗΙΝΟΝΙΚΗΕΧΕΙΝ

․․ΓΛΙΟΤΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ

․․ΑΝΑΕΚΑΣΤΟΝΦΥΑ․․

․․․Α․․ΝΝΕΛ ․․․ΕΠ․․Κ

[— — σ]τέ[φα]νο[ι] χ[ρ]υσο[ῖ οὓς]

20

[προσπαρέδοσαν τ]α[μίαι οἱ ἐπὶ]

[Ἀρχί]ππου ἄρχον[τος οὐκ ἐπιγ]-

[ρά]ψα[ν]τες ο[ὔ]τ[ε τὸν ἄρχον]-

[τα ἐφ’] οὗ ἀνετέ[θησαν οὔτε]

[τὸν] ἀναθέντα· [στέφανος ἐφ’ ὧ]-

25

[ι τὸ] Α, στ[αθμὸν ∶ΗΗΗ· στέφανο]-

[ς ἐφ’ ὧ]ι τὸ Β, σταθμὸν ∶Η[ΗΗ· στέφα]-

[νος] ἐφ’ ὧι τὸ Γ, στα ∶Η[ΗΗ — —]

․․․ σ[τ]έφα[ν]ος ἐφ’ [ὧι τὸ Δ], σ[τα ∶ —]

[ΗΗ𐅄𐅂𐅂]· στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․],

30

[στα ∶․․]· στέφανος ἐφ’ ὧι [τὸ ․, στα ∶ —]

στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[αθμὸν]

․․․ΙΙΙΙ· στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ]

․, σταθμὸν ∶Η· στέφανος [ἐφ’ ὧι]

[τὸ ․], σταθμὸν ΗΔΔΔΔ — — —·

35

στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[α․․․․]·

στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ [․, στα․․․]·

στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[α․․․]·

․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․]

․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․]

40

․․․8․․․․ στέφανο[ς ἐφ’ ὧι τὸ ․]

․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․],

[σταθ]μὸν [∶]ΔΔΔΔ𐅃[𐅂𐅂]· στέφανο[ς]

[ἐφ’ ὧι] τὸ [․], στ[αθ] Η· στέφανο[ς ἐφ’]

[ὧι τὸ ․], σ[τ]α [․]ΔΔΔΔ· [στέφανος ἐ]-

45

[φ’ ὧι] τὸ [․], στα [․]ΔΔΔΔ· [στέφαν]-

[ο]ς ἐ[φ]’ ὧι τὸ [․, στα — —· στέ]-

[φανος ἐφ’ ὧι] τὸ — — — — —

PH3694