Regions : Attica (IG I-III)

IG II² 1393    Previous Inscription IG II² 1392    IG II² 1394 Next Inscription

Att. — stoich. 68 — c. 398/7 — IG II² 1393 Add. (pt. 2.2 p. 799)

․․․․9․․․․σε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

․․․․ παρέδοσ[αν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

․․5․․ο․․ιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[․․․ Κε]ιριάδ[ηι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-

5

[γραμ]μάτευεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

․․ Νίκης [χρ]υσ[ῆς πρῶτος ῥυμός· κεφαλή, στεφάνη, ἐνωιδίω, ὅρμος, ὑποδερίς, ἥλω δύο χρυσώ],

[χὲ]ρ ἀρι[σ]τ[ερά, ἀμφιδέα, χρυσίδια μικρά· σταθμὸν τούτων ΧΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δεύτερος ῥυμός]·

[θώραξ, στρ]όφιο[ν· σταθμὸν τούτων ΧΧΔ· τρίτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα, περόναι δύο, πόδε δύο, σ]-

[ταθμὸν το]ύτω[ν Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τέταρτος ῥυμός· χὲρ δεξιά, ἀμφιδέα, στέφανος, κατω]-

10

[ρίδε δύο, σ]ταθμ[ὸν τούτων Χ𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· πέμπτος ῥυμός· ἀκρωτήριον χρυσο̑ν ὀπίσθι]-

[ον, σκέλε δ]ύο· στα[θμὸν τούτων ΧΧΧΧ𐅂𐅂ΙΙΙ· θυμιατήριον ἀργυρο̑ν, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν]

[Νικηράτο], χαλκ[ᾶ διερείσματα ἔχον, σταθμὸν τούτο ΧΗΗΗ· χρυσίον ἄπυρον, σταθμὸν τ]-

[ούτο ΙΙΙ𐅁· ἀμ]φιδέ[αι χρυσαῖ λεπταὶ ΙΙ, Πολυΐππη Μελετέωνος Ἀχαρνέως ἀνέθηκεν, σταθμὸν]

[τούτοιν 𐅂Ι]ΙΙΙ· v στρε[πτὸν περίχρυσον ὑπάργυρον, σταθμὸν τούτο 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· στέφανος χρυσο̑]-

15

[ς, ἀριστεῖ]α τῆς θε[ο̑, σταθμὸν τούτο ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁· οἰνοχόαι ἀργυραῖ ΙΙΙ, σταθμὸν τούτων Χ]-

[ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂]ΙΙ· v στέφ[ανος χρυσο̑ς, ὃν Λύσανδρος Ἀριστοκρίτο Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκε, σ]-

[ταθμὸν τού]το v 𐅄Δ𐅃[𐅂ΙΙΙΙΙ· στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃγ Γέλων Τλησωνίδο Πελληνεὺς ἀνέθηκ]-

[ε, σταθμὸν τ]ούτο v Δ[𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν Ἱεροκλῆς Φασηλίτης ἀνέθηκε, στα]-

[θμὸν τούτ]ο v 𐅄𐅃𐅂𐅂[𐅂𐅂· στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν ἡ πόλις ἀνέθηκε τὰ νικητήρια το̑ κιθα]-

20

[ρωιδο̑, στα]θμὸν το[ύτο 𐅄ΔΔΔ𐅃· στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστοκλέος ἀν]-

[έθηκε, στα]θμὸν το[ύτο ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· δακτύλιος ἀπέρων χρυσο̑ς, ὃν Πλάτθις Αἰγινήτης ἀνέθ]-

[ηκε, σταθμ]ὸν τούτ[ο Ι𐅁· στέφανος χρυσο̑ς, ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χερὸς τ]-

[ο̑ ἀγάλματ]ος το̑ χρ[υσο̑, ἄσταθμος· Φωκαϊκὼ στατῆρε ΙΙ· ἕκται Φωκαΐδες ΔΙΙ· σίγλοι Μηδικοὶ]

[ἀργυροῖ ΔΙ]· ὑπόστα[τον χρυσο̑ν, ἄσταθμον· κρατὴρ ὑπάργυρος ἐπίτηκτος, ἄσταθμος· ἕκτη Φω]-

25

[καῒς μία· δύο] σφρα[γῖδε λιθίνω, χρυσο̑ν ἔχοσα τὸν δακτύλιον, ἡ δὲ ἑτέρα ἀργυρο̑ν· σκάφαι χ]-

25a

[αλκαῖ Η· σταθμία] χ[αλκᾶ κτλ. — — — — — — — — — — — — — —]

26

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοι ὑπάρ[γυροι]

[— — — — — — — — — — — — — — — φιάλη ἀργυρ]ᾶ, ἣν Ἀριστόλα ἀ-

[νέθηκε — — — — — — — — — — — — — — ἀργυρίο σ]υμμείκτο καὶ ἐ-

[πιτήκτο ․․․ σταθμὸν ΔΙΙ· ἀργυρίο ἐπιτήκτο, παρακαταθήκη Μελητάδο] Ἐρχιῶς v ΔΔΔ v ἐ-

30

[— — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — Γλύκη Ἀρχ]εστράτο ἀνέθ-

[ηκε — — — — — — — — — — — — — — χρυσᾶ ταῦτα ἐπὶ] το̑ βάθρο· φιάλ-

[— — — — — — τάδε ἄγραφα παρέδοσαν καὶ ἄστα]τα ἐπέτε[ι]α· γοργόνειο-

[ν χρυσο̑ν ὑπάργυρον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος τῆς ἀπὸ το̑ νεώ· ἀργύριον κί]βδηλον τὸ Ἐ[λ]ευσινόθεν

[ΔΔ𐅃· βοίδιον ἐλεφάντινον· φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λεωκράτης Αἴσχρ]ωνος Φαλη[ρεὺ]ς ἀνέθηκε,

35

[σταθμὸν ταύτης ΗΔ· φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λυσιμάχη Τηλεμάχο μήτ]ηρ <ἀνέθηκε>, ἐν ἧι τ[ὸ γορ]γόνειον, σ-

[ταθμὸν ․․․ 𐅂𐅂𐅂· δακτύλιος χρυσο̑ς ἐν πινακίωι, ὃν Κλεινομάχη] ἀνέθηκ[εν Ἀρτ]έμιδι Βρ[α]-

[υρωνίαι· δακτύλιος χρυσο̑ς — — — — — — — —] ὃν Φρυν[ίσκο]ς Θε[τταλὸς]

[ἀνέθηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

PH3609