Regions : Attica (IG I-III) : Attica

IG II² 1094    Previous Inscription IG II² 1093    IG II² 1095 Next Inscription

Att. — 211-222

[ἐπὶ στρατη]γοῦ τῶν Ἀχαιῶν Πο Ἐγνατίου Βραχ[ύλλου(?) ἔδοξε τῶι κοινῶι τῶν Ἀχαιῶν· ἐπεὶ]

[πρεσβεία ἐ]πέμφθη πρὸς τὸν θειότατον Α[ὐτοκράτορα Μ Αὐρ Ἀντωνεῖνον Σεβαστὸν καὶ]

[ἱκέτευσαν α]ὐτὸν οἱ Ἀχαιοὶ προσδέξασθαι τὰς τειμ[ὰς τὰς ἐψηφισμένας καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς]

[ἀναστῆσαι σ]τήλας ἐνγεγραμμένον ἐχούσας τὸ περὶ τῶν [τειμῶν ψήφισμα, ὁ δὲ θειότατος]

5

[Αὐτοκράτω]ρ τινὰς μὲν προσήκατο τῶν τειμῶν τῶ[ν ἐψηφισμένων, τινὰς δ’ οὔ· δεδόχθαι τὴν]

[ὑπὸ τοῦ Αὐτ]οκράτορος Ἀντω[νείνου σταλεῖ]σαν ἐπιστολ[ὴν ἀναγράψαι ἐν στήληι λιθίνηι]

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

PH3309