Regions : Northern Greece (IG X)

Cabanes, L'Épire 588,74    Previous Inscription Cabanes, L'Épire 587,73    Cabanes, L'Épire 589,75 Next Inscription

Manumission record, reign of Alexander I.  Limestone plaque.
Epeiros — Dodona — 342-330/329 BC — SEG 26.700
See also: SEG 32:1705(2) 

[θεός], τύχα. βασιλεύοντος

[Ἀλεξ]άνδρου, ἐπὶ προστάτα Μο-

λοσσῶν Θευδότου Κορωνειάτα,

γραματεύοντος {²⁶γραμματεύοντος}²⁶ δὲ Μενεδάμο[υ]

5

Λαρρύου, ἀφῆκε Φειδέτα Ἴνων[ος]

Κλεάνορα ἐλεύθερον καὶ μένο[ν]-

τα καὶ ἀποτράχοντα ὁπαῖ κ’ αὐτὸ[ς]

προαιρῆται. μάρτυρες· Μέγα[ς]

Σίνωνος, Ἀμύνανδρος Ἐρύξιο[ς],

10

Δόκιμος Ἐρύξιος, Ἀμύνανδρος

Ἴνωνος, Νικάνωρ Ἁλίποντος.

PH308176