Regions : Asia Minor : Caria

Attouda 25    Previous Inscription Attouda 24    Attouda 26 Next Inscription

   Honorary/funerary inscription for (no name) by demos of
Antiocheia and many other cities; AD 20/55; found at Antiocheia
Mai.: *Buresch, MDAI(A) 19, 1894, 102-132; Buresch, RhM 49, 1894,
424; Kubitschek & Reichel 96.
 
MDAI(A) 1894, 102-32
1.3

<⁶⁵[ὁ] δῆμος>⁶⁵

<⁶⁵ὁ Ἐφεσί>⁶⁵-

5

<⁶⁷ων #⁹⁴⁹>⁶⁷

10

<⁶⁷ὁ δῆμος>⁶⁷

<⁶⁷ὁ Μαγνή>⁶⁷-

<⁶⁷των>⁶⁷

18

<⁶⁷[—]>⁶⁷

 

2.1

ὁ δῆμος ὁ Σαρ̣δ̣[ιανῶν εἰκό]-

νι ἐπιχρύσῳ καὶ ἀν̣[δριάντι·]

ὁ δῆμος ὁ Καισαρ[έω]ν·

ὁ δῆμος ὁ Λαδικέων·

5

ὁ δῆμος ὁ Ἀφροδεισιέων·

Νυσαέων ψήφισμα παραμυ-

θητικόν·

ὁ δῆμος ὁ Ἀντιοχέων·

Νυσαέων τῆς γερουσί-

10

ας ψήφισμα παραμυθητικόν·

ὁ δῆμος ὁ Διοσιερειτῶν·

ὁ δῆμος ὁ Ἱεραπολειτῶν·

ὁ δῆμος ὁ Ἀν̣ινησίων·

ὁ δ[η]μ[ος ὁ ․c.5․]ο̣χ̣έων·

15

[δῆμος ὁ Ὀρθωσ]ι̣έ̣ω̣ν?·

ὁ δῆμ̣[ος ὁ Ἁρπασην]ῶ̣ν?·

ὁ δῆμος ὁ Β̣α̣ργ̣ασηνῶν·

ὁ δ̣ῆ̣[μος] ὁ Νεαπολ̣ε̣ιτ̣ῶν·

ὁ δῆμος ὁ Μυσομακεδόνων·

20

ὁ δῆμος ὁ Κιλβ̣[ι]ανῶν τῶν ἄνω·

 

3.1

ὁ δῆμος ὁ [Κιλ]-

βιανῶν τῶν

κάτω· vacat

ὁ δῆμος ὁ vacat

5

Τριπολειτῶν·

ὁ δῆμος

ὁ Νεοκαισα-

ρέων· vacat

ὁ δῆμος ὁ

10

Ὑπαιπη-

νῶν.  vacat

 

4.4

<⁶⁷[—]>⁶⁷

10

<⁶⁷[—]>⁶⁷

16

<⁶⁷[—]>⁶⁷

 

PH257916