Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

Epigr. tou Oropou 520    Previous Inscription Epigr. tou Oropou 519    Epigr. tou Oropou 521 Next Inscription

List of victors at the Great Amphiaraia.  Stele of Pentelic marble,
in two joining fragments. Stoich. 33.
Boiotia — Oropos (Skala) — Amphiareion — 329/328 BC — IG VII 414 (ll. 1-35) — IG II, Suppl. 978b (ll. 36-46) — SEG 1.126 (ll. 34-46)
See also: SEG 51:585bis(12) 

[οἵδε ἐνίκων Ἀμφιαράϊα] τ̣ὰ μεγάλ[α]· vac.

[προσοδίου ποιητὴ]ς Πάμφιλος Ἀθη[ναῖος· v]

[κιθ]αρ[ιστὴς παῖς] Λ̣ύσανδρος Θηβαῖ[ος· αὐλ]-

ωιδὸς π̣[αῖς ․․․․]στρατος Σικυώνι(ος)· ἀνὴ[ρ κι]-

5

θαριστὴ[ς ․․․ο]ς Θετταλός· ἀνὴρ αὐλωιδὸ[ς Χ]-

αρίας Ἀθη[να]ῖος· αὐλητὴς Κλείταρχος Ἀθ[η]-

ν̣αῖος· κιθαρωιδὸς Κλεόνικος Ἀθηναῖος· v

σοφιστὴς Παυσίμαχος Ἀθηναῖος· vvvvvvv

παῖδας δόλιχον Μνησαρχίδης Ἀθηναῖος· v

10

ἄνδρας δόλιχον Μάλακος Μακεδών· παῖδας

στάδιον ἐξ ἁπάντων Θεόπομπος Κυρηναῖο(ς)·

ἀγενείους στάδιον Ἀκαρνὰν Ἀθηναῖος· ἄν-

δρας στάδιον Ἄνθιππος Ἀργεῖος· παῖδας δ-

ίαυλον ἐξ ἁπάντων Ἐπικράτης Λαρισαῖος·

15

πένταθλον ἀγενείους [Ἱ]έ̣ρων Ἀργεῖος· <δ>ία-

[υλ]ον ἄνδρας Θρασυάνωρ Κολοφώνιος· ἵππι-

[ον] παῖδας Μνησαρχίδης Ἀθηναῖος· ἵππιον

ἄνδρας Θρασυάνωρ Κολοφώνιος· παῖδ[α]ς πά-

λην ἐξ ἁπάντων Ἀρίσταιχμος Ἄνδρι(ος)· ἀγενε-

20

ίους πάλην Φιλόνικος Ἀργεῖος· παῖς παγκ-

ράτιον Ἀντιφάνης Ἀθηναῖος· ἀνὴρ πάλην Ε-

ὐτελίων Φλεάσιος· ἀνὴρ πύκτης Σάτυ[ρ]ος Ἠ-

λεῖος· ἀγενείων v παγκράτιον Ἀντικράτη-

ς Θηβαῖος· ἀγενείους πυγμὴν Ἑστιαῖος Σι-

25

νωπεύς· ἄνδρας πανκράτιον Σάτυρος Ἠλεῖ-

ος· παῖδας πένταθλον Στρατοκλῆς Ἀθηναῖ-

ος· παῖδας πυγμὴν Παυσίας Ἀθηναῖος· [ἄ]νδρ-

ας πένταθλον Μελάνιππος Φαρσάλιος· ὁπλ-

[ί]της Ἄνθιππος Ἀργεῖος· παῖδας στάδιον ἀ-

30

[π]ὸ γυμνασίων Ἀντίβιος Ἀθηναῖος· παῖδας

[π]άλην ἀπὸ γυμνασίων Χαρίσανδρος Ἀθηνα(ῖος)·

πύκτης παῖς ἀπὸ γυμνασίων Νικόδημος Ἀθ-

[η]ναῖος· παῖς πανκράτιον [ἀπὸ] γ̣υμνασί[ων ․]-

[․․]ας Ἀθηναῖος· ἡνίοχος [ἐγβιβάζων ․․5․․]

35

[․․․] Ἀθηναῖ(ος)· ζεύγ[ει ἀκάμπιον ․․6․․․ Ἀθην]-

[αῖος· ζεύγει δίαυ]λ̣ον Μν[ήσ]ι̣π̣π̣ο̣[ς Ἀθηναῖο(ς)]·

[συνωρίδι δίαυλον] Προκλείδ̣[ης][θηναῖ(ος)· συνωρ]-

[ίδι ἀκάμπιον ․․․․]νδρος̣ [Ἀθηναῖ]ο[ς· συνωρ]-

[ίδι πολεμιστηρί]αι Ἀρχέτ̣[ιμος][θηναῖ(ος)· ζ]-

40

[εύγει πολεμιστ]ηρίωι Δημο[σθέν]η[ς Ἀθηνα(ῖος)]·

[ζεύγει πομπικῶι] Κίκων Ἀθηναῖο[ς· κέλητι]

[πολεμιστηρίωι Κ]λέαρχος Ἀθηνα[ῖος· ζεύγ]-

[ει πωλικῶι ․․5․․]ρης Ἀθηναῖ(ος)· πώλ[ωι κέλητ]-

[ι ․․․․․․14․․․․․․]υροπόλ̣ος· ἵππ̣[ωι κέλητ]-

45

[ι ․․․․․13․․․․․․ ζ]εύγει τελέωι̣ [․․․7․․․]

[․․․․․c.15․․․․․․] Ἡγέστρατος Δημοκ[— —]

PH180705